برگزاری مسابقات مداحی و قرائت مرحله آموزشگاه در دبیرستان

به گزارش روابط عمومی دبیرستان پسرانه سیدالشهدا واحد شهید چمران یزد؛ مسابقات مداحی و قرائت مرحله آموزشگاه با داوری استاد بیکی صبح ۴ دی ماه در نمازخانه آموزشگاه برگزار شد.