هنرنمایی دانش آموزان عزیز کلاس هشتم خوارزمی

به گزارش روابط عمومی دبیرستان پسرانه سیدالشهدا واحد شهید چمران یزد؛ دانش آموزان عزیز کلاس هشتم خوارزمی در کلاس کاروفناوری هنرمندی های خود را با حمایت جناب آقای عباسی دبیر مربوطه به نمایش گذاشتند