اردوی استخر موج‌های آبی

اردوی استخر موج‌های آبی با حضور دانش آموزان هر سه پایه در روز ۱۷ مهر ۱۴۰۲ در مجموعه آبی رضوانشهر برگزار شد.

به منظور شور و نشاط و شادابی دانش آموزان در ابتدای سال این اردو با حضور اکثریت دانش آموزان از هر سه پایه برگزار شد.
دانش آموزان عزیز ناهار را در رستوران مجموعه میل کردند و سپس به تفریح در مجموعه موج‌های آبی پرداختند.

حرکت از مدرسه حدود ساعت ۱۲ و برگشت به مدرسه حدود ساعت ۱۸ بود.