فضاسازی مدرسه در آستانه‌ی شروع سال تحصیلی

فضاسازی مدرسه در آستانه ی شروع سال تحصیلی با حضور تعدادی از دانش آموزان فعال و پر تلاش در هفته آخر شهریور در آموزشگاه انجام شد.